Dłoń

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zarówno naszych Klientów jak i Partnerów, pomagamy w odzyskaniu nieopłaconych należności, wynikających z tytułu wystawianych wezwań do zapłaty.

 

Prawidłowe funkcjonowanie Parkingów, wymuszenie rotacji pojazdów ale i czynnik ekonomiczny administratorów, wymuszają dbałość o każdy szczegół przy pracy ze Strefą.

Począwszy od prawidłowego oznakowania obiektu, przejrzystego systemu płatności za postój, wystawienia opłat dodatkowych w przypadku brak ustalonej płatności, po skuteczną windykację należności.

 

Nie ma miejsca na akceptację dla blokowania miejsc postojowych na parkingach, przez kierowców świadomie uchylających się od opłat. Byłoby to nieuczciwe zarówno wobec pozostałych kierowców, uiszczających opłaty jak i wobec samego świadczącego usługę parkingu. Pojazdów na drogach jest coraz więcej, wobec czego coraz trudniejszym dla kierowców staje się znalezienie wolnego miejsca do zaparkowania.

Udostępnienie odpłatnych miejsc postojowych jest usługą, która przynosi rozwiązanie i wymierne korzyści kierowcy, przy jednoczesnym generowaniu kosztów dla takiego usługodawcy, które muszą zostać zrekompensowane poprzez uiszczenie umownych opłat.

 

Współpracujemy tylko ze sprawdzonymi i rzetelnymi Kancelariami prawnymi, mamy wieloletnie doświadczenie w polubownej windykacji należności.

 

Pomagamy w odzyskaniu wierzytelności zarówno od kierowców zagranicznych, jak i od wierzytelności powstałych poza granicami Polski. 

Windykacja

Logo Parking Guru
Hand

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zarówno naszych Klientów jak i Partnerów, pomagamy w odzyskaniu nieopłaconych należności, wynikających z tytułu wystawianych wezwań do zapłaty.

 

Prawidłowe funkcjonowanie Parkingów, wymuszenie rotacji pojazdów ale i czynnik ekonomiczny administratorów, wymuszają dbałość o każdy szczegół przy pracy ze Strefą.

 

Począwszy od prawidłowego oznakowania, przejrzystego systemu płatności za postój, wystawienia opłat dodatkowych w przypadku brak ustalonej płatności, po skuteczną windykację należności.

 

Nie ma miejsca na akceptację dla blokowania miejsc postojowych na parkingach, przez kierowców świadomie uchylających się od opłat. Byłoby to nieuczciwe zarówno wobec pozostałych kierowców, uiszczających opłaty jak i wobec samego świadczącego usługę parkingu. Udostępnienie miejsca postojowego jest usługą która przynosi korzyści kierowcy, a usługodawcy generuje koszty, które muszą zostać zrekompensowane poprzez uiszczenie umownych opłat.

 

Współpracujemy tylko ze sprawdzonymi i rzetelnymi Kancelariami prawnymi, mamy wieloletnie doświadczenie w polubownej windykacji należności.

 

Pomagamy w odzyskaniu wierzytelności zarówno od kierowców zagranicznych, jak i od wierzytelności powstałych poza granicami Polski.

Windykcja

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zarówno naszych Klientów jak i Partnerów, pomagamy w odzyskaniu nieopłaconych należności, wynikających z tytułu wystawianych wezwań do zapłaty.

 

Prawidłowe funkcjonowanie Parkingów, wymuszenie rotacji pojazdów ale i czynnik ekonomiczny administratorów, wymuszają dbałość o każdy szczegół przy pracy ze Strefą.

 

Począwszy od prawidłowego oznakowania, przejrzystego systemu płatności za postój, wystawienia opłat dodatkowych w przypadku brak ustalonej płatności, po skuteczną windykację należności.

 

Nie ma miejsca na akceptację dla blokowania miejsc postojowych na parkingach, przez kierowców świadomie uchylających się od opłat. Byłoby to nieuczciwe zarówno wobec pozostałych kierowców, uiszczających opłaty jak i wobec samego świadczącego usługę parkingu. Udostępnienie miejsca postojowego jest usługą która przynosi korzyści kierowcy, a usługodawcy generuje koszty, które muszą zostać zrekompensowane poprzez uiszczenie umownych opłat.

 

Współpracujemy tylko ze sprawdzonymi i rzetelnymi Kancelariami prawnymi, mamy wieloletnie doświadczenie w polubownej windykacji należności.

 

Pomagamy w odzyskaniu wierzytelności zarówno od kierowców zagranicznych, jak i od wierzytelności powstałych poza granicami Polski.

Windykacja

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zarówno naszych Klientów jak i Partnerów, pomagamy w odzyskaniu nieopłaconych należności, wynikających z tytułu wystawianych wezwań do zapłaty.

 

Prawidłowe funkcjonowanie Parkingów, wymuszenie rotacji pojazdów ale i czynnik ekonomiczny administratorów, wymuszają dbałość o każdy szczegół przy pracy ze Strefą.

 

Począwszy od prawidłowego oznakowania, przejrzystego systemu płatności za postój, wystawienia opłat dodatkowych w przypadku brak ustalonej płatności, po skuteczną windykację należności.

 

Nie ma miejsca na akceptację dla blokowania miejsc postojowych na parkingach, przez kierowców świadomie uchylających się od opłat. Byłoby to nieuczciwe zarówno wobec pozostałych kierowców, uiszczających opłaty jak i wobec samego świadczącego usługę parkingu. Udostępnienie miejsca postojowego jest usługą która przynosi korzyści kierowcy, a usługodawcy generuje koszty, które muszą zostać zrekompensowane poprzez uiszczenie umownych opłat.

 

Współpracujemy tylko ze sprawdzonymi i rzetelnymi Kancelariami prawnymi, mamy wieloletnie doświadczenie w polubownej windykacji należności.

 

Pomagamy w odzyskaniu wierzytelności zarówno od kierowców zagranicznych, jak i od wierzytelności powstałych poza granicami Polski.

Parking Guru Sp. z o.o.
Wita Stwosza 16

50-148 Wrocław

Parking Guru © 2017

Logo stopka

biuro@parkingguru.pl

NIP 897-182-45-87

REGON 364543141

Parking Guru Sp. z o.o.
Wita Stwosza 16

50-148 Wrocław

Parking Guru © 2017

biuro@parkingguru.pl

NIP 897-182-45-87

REGON 364543141

Windykacja

Parking Guru Sp. z o.o.
Wita Stwosza 16

50-148 Wrocław

Parking Guru © 2017

Logo stopka

biuro@parkingguru.pl

NIP 897-182-45-87

REGON 364543141

Logo
Logo
Logo

Parking Guru © 2017 

Parking Guru Sp. z o.o.
Wita Stwosza 16

50-148 Wrocław

 

biuro@parkingguru.pl

NIP 897-182-45-87

REGON 364543141